Oferujemy szereg usług kominiarskich niektóre z nich to:


czyszczenie, udrażnianie, sprawdzenie, wydawanie opinii oraz inspekcja kamerą :

• kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi

• kanałów przełazowych i nasad kominowych

• przewodów wentylacyjnych

• przewodów spalinowych

• przewodów dymowych


inne :

• przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem

• zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami

• usuwanie stwierdzonych usterek według zaleceń pokontrolnych

• montaż nasad wiatrochronnychPozostałe prace prowadzimy według indywidualnych ustaleń.
Copyright © Dariusz Pieniążek 2010 All rights reserved.